Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

en:theoretisches:komandos_de-se [2019-06-18 18:57]
en:theoretisches:komandos_de-se [2019-12-11 09:41] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Translation of commands ======
 +
 +===== english - swedish =====
 +
 +
 +^Basic line commands ​ ^^
 +|Line / Line up|linje|
 +|Prepare for shieldwall|förbered för sköldmur|
 +|Weapons up|Dra vapen / Vapnar tack / väpnas / vapen upp|
 +|Shields up|sköldar upp|
 +|Shields down|sköldar ner|
 +|Weapons down|vapen ner|
 +|Shoulder arms|vapen på skuldror|
 +|Shieldwall|sköldmur|
 +|Open order|öppen/​tät formation|
 +|Close order|stängd/​gles formation|
 +|Incoming|Pil! (inkommande)| ​
 +|Dress the line|räta linjen|
 +|Dress right|högra flanken faller|
 +|Dress left|vänstra flanken faller|
 +|Re-form|formera/​ fyrkant|
 +| | |
 +^Basic movements commands ​ ^^
 +|Prepare to go forward one pace|förbered för ett steg framåt|
 +|One step forward / One pace forward|ett steg framåt och marsch ​(einen schritt vorwärts mit Feindkontakt:​​ ut|
 +|Prepare to go forward|förbered för framåt marsch|
 +|Forwards / Go|fram[åt] och marsch|
 +|Forth|fram[åt]|
 +|Faster|skynda på|
 +|-|rask marsch ​- gå|
 +|Halt|hold! halt / stopp|
 +|Mark time|på stället marsch|
 +|Right wheel|svänger ​högra|
 +|Left wheel|svänger ​vänstra|
 +| | |
 +^Comands for Combat ​ ^^
 +|Prepare to attack|förbered för angrepp / anfall|
 +|Attack|angrepp / anfall|
 +|Standfast|håll linjen|
 +|Fall back|bakåt|
 +|Charge|stormangrepp (kannonkulla;​​ bin mir aber nicht sicher)|
 +|Pusch|tryck (framåt)|
 +| | |
 +^Special movement comands ​ ^^
 +|Left turn|vänster om|
 +|Right turn|höger om|
 +|About turn|återvänd / vänd om|
 +|Kneel (fall)|på knä|
 +| | |
 +^Group comands ​ ^^
 +|One rank|upp på linje|
 +|Two ranks (Twice)|i två rader / uppställning|
 +|First rank …|första raden …|
 +|Second rank …|andra raden …|
 +|Left flank …|vänstra flanken …|
 +|Left …|vänstra sidan …|
 +|Right flank …|högra flanken …|
 +|Right …|högra sidan …|
 +|Center …|center…/​​mitten…|
 +|Spear …|spjut …|
 +| | |
 +^Archers comand ​ ^^
 +|Load|ladda|
 +|Aim|lägg an (Anlegen) - sikta (Zielen)|
 +|Fire/​Shoot|o-och skjut|
 +|Lock|​bågen ner/säkra|
 +| | |
 +^tactical comand formations ​ ^^
 +|Hogsnout|svinfylking|
 +|Wedge|formation i kil|
 +|-|(i form av en) skära|
 +|-|sned på höger|
 +|-|sned på vänster|
 +|Advance|ryck fram|
 +|in position|i läge|
 +|Retire (Retreat)/ Draw back|återtåg|
 +|Run away spring|fly / reträtt|
 +|spears down|spjut ner|
 +| | |
 +^seldom said sentences ​  ^^
 +|I Surrender|Jag ger mig|
 +|Advance, Force open|närma / rycka fram|
 +|Beware|Akta|
 +
 +
 +/*
 +^Keine Ahnung was das heißt ​ ^^
 +|<wrap em>​Anrücken,​ aufbrechen</​wrap>​|närma / ryck fram|
 +|<wrap em>​Vorsicht (Achtung)</​wrap>​|Akta ​(vorsiktig)|
 +*/
 +
 +[[:​en:​theoretisches:​kommandos|commands explanation]]