Commands Translation (english → Swedish)

Basic line commands
Line / Line uplinje
Prepare for shieldwallförbered för sköldmur
Weapons upDra vapen / Vapnar tack / väpnas / vapen upp
Shields upsköldar upp
Shields downsköldar ner
Weapons downvapen ner
Shoulder armsvapen på skuldror
Shieldwallsköldmur
Open orderöppen/tät formation
Close orderstängd/gles formation
IncomingPil! (inkommande)
Dress the lineräta linjen
Dress righthögra flanken faller
Dress leftvänstra flanken faller
Re-formformera/ fyrkant
Basic movements commands
Prepare to go forward one paceförbered för ett steg framåt
One step forward / One pace forwardett steg framåt och marsch ​(einen schritt vorwärts mit Feindkontakt:​ ut
Prepare to go forwardförbered för framåt marsch
Forwards / Gofram[åt] och marsch
Forthfram[åt]
Fasterskynda på
-rask marsch ​- gå
Halthold! halt / stopp
Mark timepå stället marsch
Right wheelsvänger ​högra
Left wheelsvänger ​vänstra
Comands for Combat
Prepare to attackförbered för angrepp / anfall
Attackangrepp / anfall
Standfasthåll linjen
Fall backbakåt
Chargestormangrepp (kannonkulla;​ bin mir aber nicht sicher)
Puschtryck (framåt)
Special movement comands
Left turnvänster om
Right turnhöger om
About turnåtervänd / vänd om
Kneel (fall)på knä
Group comands
One rankupp på linje
Two ranks (Twice)i två rader / uppställning
First rank …första raden …
Second rank …andra raden …
Left flank …vänstra flanken …
Left …vänstra sidan …
Right flank …högra flanken …
Right …högra sidan …
Center …center…/​mitten…
Spear …spjut …
Archers comand
Loadladda
Aimlägg an (Anlegen) - sikta (Zielen)
Fire/Shooto-och skjut
Lock​bågen ner/säkra
tactical comand formations
Hogsnoutsvinfylking
Wedgeformation i kil
-(i form av en) skära
-sned på höger
-sned på vänster
Advanceryck fram
in positioni läge
Retire (Retreat)/ Draw backåtertåg
Run away springfly / reträtt
spears downspjut ner
seldom said sentences
I SurrenderJag ger mig
Advance, Force opennärma / rycka fram
BewareAkta

commands explanation

  • en/theoretisches/komandos_de-se.txt
  • Zuletzt geändert: 2022-07-08 12:36
  • von Falke